PrijaviTuriste

Očitaj dokumente kamerom telefona

Izradi račun i pošalji gostu

GDPR usklađena aplikacija

Prijavi turiste grupno jednim klikom

Evidencija prometa ...jednim klikom!

Ispis računa izravno iz aplikacije

Dostupno na usluzi Google Play Dostupno na usluzi Apple App Store